Horse Rescue and Emergency

De vakgroep Heelkunde van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Gent is een nieuwe opleiding gestart : Horse Rescue and Emergency.
Deze cursus, die in Groot Brittannië een enorm succes kent, wordt nu ook bij ons georganiseerd. Het doel van deze cursus is om brandweer en dierenartsen perfect te laten samenwerken om volgens een standaard protocol paarden uit een noodsituatie te redden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan ongevallen thuis of tijdens een wedstrijd waarbij het paard in een diepe gracht of vijver belandt, een trailer kantelt ...
Na een theoretische inleiding wordt "ten velde" aan de hand van een levensgroot 'dummy' paard van 350 kg een noodsituatie nagebootst en wordt aangeleerd hoe het dier op een veilige en humane manier gered kan worden. Hoe dient het paard veilig benaderd te worden ? Welk takelmateriaal wordt gebruikt ? Hoe wordt een ernstig gewond dier gestabiliseerd ? Deze cursus is een absolute aanrader voor ieder die met een dergelijke situatie geconfronteerd kan worden.

 

gevaarlijke en oncoördineerde procedure

veiliger en meer gecoördineerde procedure

omgevallen paardentrailer (ongecoördineerd)

paard in een greppel (gecoördineerd)