Naast het informeren van de Vlaamse paardendierenartsen en het organiseren van het jaarlijkse congres, ondersteunt de wetenschappelijke vereniging voor de gezondheid van het paard (WVGP vzw) bepaalde initiatieven :

1.
Jaarlijks een
prijs voor een verdienstelijke Masterproef, waarin het paard centraal staat en die wordt uitgereikt op de proclamatie door één van de WVGP bestuursleden.

2.
Regelmatig ondersteunt de WVGP vzw een initiatief of onderzoek dat betrekking heeft op de gezondheid of het gezond houden van paarden. U kunt u met uw gedetailleerde aanvraag richten tot onze secretaris. 
Het WVGP bestuur zal uit deze aanvragen een project selecteren en ondersteunen.

3.
Het 'Horse Rescue' initiatief, waarbij brandweer en dierenartsen een opleiding krijgen om paarden veilig en efficient uit een benarde situatie te bevrijden.

4.
De WVGP vzw is een van de donateurs van het Equi Focus Point Belgium initiatief.

5.
Ook het Lameness trainer project wordt ondersteund door de WVGP vzw.